АҚПАРАТ

Ұйым туралы

Палата + заңдылық, оның мүшелерінің тең құқықтығы мен еркін ерік білдіруі, жариялылық, өзін-өзі басқару және өзін-өзі қаржыландыру қағидалары негізінде қалыптасады және әрекет етеді.
Палата өз қызметінде:
  • Қазақстан Республикасының Конституциясын
  • Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін
  • Қазақстан Республикасының Заңдарын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері мен осы Жарғыны басшылыққа алады.

Палата қызметінің негізгі түрлері мен мақсаты жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында заң көмегін көрсету болып табылады

«Аманат» Палатасының
органдары

«Аманат» Палатасы мүшелерінің тізілімі

Бүгінгі күні “АМАНАТ” заң кеңесшілері палатасына мүшелерінің тізімі мен байланыс желісі

Әлеуметтік желілерде хабарласу